ขัั้นตอนการจัดซื้อพัสดุโรงเรียนปัว

chart (1)

งานก่อสร้างโดมสนามกีฬา 50 ปี โรงเรียนปัว

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนปัว งบประมาณ 1,729,0000 ฿

IMG_2165

โรงเรียนปัวจัดกิจกรรม วชิราวุธรำลึก 25 พ.ย.56

ก่อสร้างสนามฟุตซอล

ยินดีกับครูนุจรินทร์ ลาวนันท์ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นหน่วยเบิกตรง

กลุ่มงานงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน เนื่องจากเป็นหน่วยเบิกตรงจากคลังจังหวัด_MG_0052

งานจ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลโรงเรียนปัว พร้อมอุปกรณ์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายสถาปนาลูกเสือไทย 1 กค.56

อบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค

IMG_1630
เข้าร่วมการอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค จัดโดยสำนักงานคลังเขต 5 วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องอบรมสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารประกอบการอบรมและบรรยาย