ภาพงานก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล. เขตแผ่นดินไหว

IMG_9273
ภาพทั้งหมด